Copyright

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de website eigenaar, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen  aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming.

Other Copyrights
Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Stockphoto's by: FreepikMorguefile and Freeimages

Large Stock

Delivery from the litre till stock.

 

Excellent knowledge

Our experience is the best advice

Service Company

We deliver always! 24/7 throughout all of Europe

 Experience

More than 15 years of experience in the oil business

Social Media

Vennegoor Oil Supply B.V.

Galvanistraat 41
7651 DH Tubbergen NL

Info@oil-supply.nl
+31 857921400